Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Byudvikling : Stationsnærhed og parkering : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet fastsætte bestemmelser, som sikrer realisering af landsplanlægningen for hovedstadsområdet.  Kommunen skal ifølge Landsplandirektivet, ”Fingerplan 2013” Kapitel 4 § 11, afgrænse de stationsnære områder og de stationsnære kerneområder. 

Hvem gør hvad?
Kommunen afgrænser de stationsnære områder og de stationsnære kerneområder indenfor fingerplanens rammer.