Kulturarv i byerne

Bestemmelser

  1. Bygninger registeret med høj bevaringsværdig (bevaringsværdi 1-3, SAVE-registrering) er udpeget som bevaringsværdige. Ved konkrete ansøgninger vedrørende ombygning eller nedrivning af bygninger, der har bevaringsværdierne 1- 3, kan der ikke umiddelbart meddeles tilladelse. En ansøgning skal behandles efter bestemmelserne i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

  2. Lokalplaner for områder, der omfatter fredede bygninger, bygninger med høj bevaringsværdi eller bevaringsværdige bebyggelsesmønstre, sigtelinjer, portvirkninger, gademiljøer eller pladsdannelser, vist på kortet, skal indeholde bestemmelser og/eller redegørelse om bevaring.

    Særlige landsbyer
  3. Ved lokalplanlægning i de udpegede særlige landsbyer skal de karakteristiske, velbevarede kulturhistoriske træk tilstræbes bevaret.