Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Byudvikling : Kulturarv i byerne : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.

Beskyttelse af kulturhistorie indgår desuden som en integreret del af kommuneplanens landskabsbeskyttelse.

Hvem gør hvad?
Kommunen behandler ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Kommunen tager i forbindelse med lokalplanlægning stilling til kulturhistoriske bevaringsværdier. Fredede bygninger administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Baggrundmateriale
pdf Frederikssund Kommuneatlas, Byer og Bygninger (Frederikssund Kommune; 2002)
SAVE-registrering for Slangerup
Hvad er bevaringsværdi? (Slots- og Kulturstyrelsen; 2016)
https://www.kulturarv.dk/fbb/bevaringsvaerdier.htm