Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Byudvikling : Kulturarv i byerne

Kulturarv i byerne

Bestemmelser

  1. Bygninger registeret med høj bevaringsværdig (bevaringsværdi 1-3, SAVE-registrering) er udpeget som bevaringsværdige. Ved konkrete ansøgninger vedrørende ombygning eller nedrivning af bygninger, der har bevaringsværdierne 1- 3, kan der ikke umiddelbart meddeles tilladelse. En ansøgning skal behandles efter bestemmelserne i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

  2. Lokalplaner for områder, der omfatter fredede bygninger, bygninger med høj bevaringsværdi eller bevaringsværdige bebyggelsesmønstre, sigtelinjer, portvirkninger, gademiljøer eller pladsdannelser, vist på kortet, skal indeholde bestemmelser og/eller redegørelse om bevaring.

    Særlige landsbyer
  3. Ved lokalplanlægning i de udpegede særlige landsbyer skal de karakteristiske, velbevarede kulturhistoriske træk tilstræbes bevaret.