Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Byudvikling : Detailhandel

Detailhandel

Bestemmelser

 1. Kommunens detailhandel skal lokaliseres indenfor de bymidter, lokalcentre og områder til særligt pladskrævende varer, som er afgrænset på kortet.

 2. Udenfor detailhandelsområderne, kan der etableres enkeltstående butikker til områdets daglige forsyning. Enkeltstående butikker må ikke være større end det nødvendige for lokalområdets daglige forsyning. Bruttoetagearealet til butiksformål pr. butik må endvidere ikke overstige 1.200 m2

 3. I tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, stadioner, fritliggende turistattraktioner o.l. der ligger uden for detailhandelsområderne, kan der etableres butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion.

 4. I tilknytning til en virksomheds produktionslokaler, kan der etableres en mindre butik til salg af egne produkter.

  Bymidter
 5. Der fastsættes følgende bestemmelser for arealer til butiksformål i Frederikssund Kommunes bymidter:
  Bymidte Kommune-planrammer

  Eksisterende
  Bruttoetage-areal*

  Max. ramme til lokalplanlægning i alt Max. bruttoareal pr. butik
  Frederikssund C 1.2, C 1.3, C 1.4, C 1.5, C 1.7, C 1.9 41.200 m2        75.000 m2

  Dagligvarebutikker - 5.000  m2 + 200 m2 personalefaciliteter

  Udvalgsvarebutikker - 4.000 m²

  Vinge C 2.1 0 m2 26.500 m2

  Dagligvarebutikker - 5.000  m² + 200 m² personalefaciliteter

  Udvalgsvarebutikker - 4.000 m²

  Slangerup

  C 3.1, C 3.2,   C 3.3, C 3.4,   C 3.5

  9.200 m2 17.000 m2

  Dagligvarebutikker - 5.000  m² + 200 m² personalefaciliteter

  Udvalgsvarebutikker - 2.000 m²

  Skibby C 4.1, C 4.2, C 4.3 7.500 m2 16.000 m2

  Dagligvarebutikker - 5.000  m² + 200 m² personalefaciliteter

  Udvalgsvarebutikker - 2.000 m²

  Jægerspris C 6.2 3.800 m2 7.000 m2

  Dagligvarebutikker - 5.000  m² + 200 m² personalefaciliteter

  Udvalgsvarebutikker - 2.000 m²

  * Jf. Frederikssund Kommunes registrering af detailhandelen af april 2011.


  Lokalcenter
 6. Der fastsættes følgende bestemmelser for arealer til butiksformål i Frederikssund Kommunes lokalcentre for detailhandel:

  Lokalcenter for
  detailhandel

  Kommune-planrammer

  Eksisterende
  Bruttoetage-areal*

  Max. ramme til lokalplanlægning i alt Max. bruttoareal pr. butik
  Græse Bakkeby C 1.1 620 m2 1.500 m2

  Dagligvarebutikker - 1200 m2

  Sydbyen C 1.6 1.050 m2 1.200 m2

  Dagligvarebutikker - 1200 m²

  Holmensvej C. 1.8 1.000 m2 1.500 m2

  Dagligvarebutikker - 1200 m²

  Jægerspris C 6.1 2.300 m2

  3.000 m2

  Dagligvarebutikker - 1200 m²

  Kulhuse C 6.3 1.200 m2

  3.000 m²

  Dagligvarebutikker - 1200 m²

  * Jf. Frederikssund Kommunes registrering af detailhandelen af april 2011.

  Områder til særligt pladskrævende varer
 7. Der fastsættes følgende bestemmelser for arealer til butiksformål i Frederikssund Kommunes områder til særligt pladskrævende varer:
  Områder til særligt pladskrævende varer Kommune-planrammer

  Eksisterende
  Bruttoetage-areal*

  Max. ramme til lokalplanlægning i alt Max. bruttoareal pr. butik
  Frederikssund bymidte C 1.2, C 1.3, C 1.4, C 1.5, C 1.7, C 1.9 41.200 m2 75.000 m2 Rammen for bymidten gælder for detailhandel under et – inklusive butikker, der sælger pladskrævende varer. 5.000 m2

  Pedersholmsparken /
  Korshøj/Våningstedgård

  E 1.6, E 1.8,  E 1.9, E 1.4

  15.600 m2 30.000 m2 5.000 m2
  Askelundscenteret E 1.3 24.200 m2 45.000 m2 5.000 m2
  Erhvervsområde vest i Slangerup E 3.2, E 3.6,
  E 3.7
  0 m2 25.000 m2 5.000 m2
  Skibby Nord E 4.2 6.800 m2 10.000 m2 8.000 m2

  * Jf. Frederikssund Kommunes registrering af detailhandelen af april 2011.

 8. Butikker med særligt pladskrævende varer og showrooms kan lokaliseres udenfor områder udlagt til detailhandel.

 9. Der fastsættes følgende bestemmelser for arealer til butiksformål for enkeltstående butikker, der sælger særligt pladskrævende varer:
  Områder til særligt pladskrævende varer Kommune-planrammer

  Eksisterende
  Bruttoetage-areal*

  Max. ramme til lokalplanlægning i alt Max. bruttoareal pr. butik
  Jørlunde LE 3.3 1.737 m2 1.737 m2  1.737 m2
  Venslev LE 5.1 13.900 m2 13.900 m2 13.900 m2

  * Jf. Frederikssund Kommunes registrering af detailhandelen af april 2011.
   

  Planteskoler i landzone Kommune-planrammer

  Eksisterende
  Bruttoetage-areal*

  Max. ramme til lokalplanlægning i alt Max. bruttoareal pr. butik
  J. F Wilumsens Vej 40B LE 1.1 150 m2 500 m2  500 m2
  Frederikssunds-vej 1 LE 3.2 150 m2 500 m2 500 m2
  * Jf. Frederikssund Kommunes registrering af detailhandelen af april 2011.

   

   


Kommuneplanens detailhandelsregulering gælder efter den 22. juni 2017, hvor Landsplandirektivet om detailhandel trådte i kraft.