Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Byudvikling : Byudviklingsområder : Redegørelse

Redegørelse

Byudviklingen styres med en rækkefølgeplan. Staten ønsker, både af hensyn til mulighederne for kollektiv trafikbetjening og hensyn til bevarelsen af åbne landområder, at prioritere byudvikling inden for det indre storbyområde (fingerplanens håndflade) og ydre storbyområde (byfingrene) frem for byudvikling i det øvrige hovedstadsområde (området uden for fingerbyen).


Fingerplan 2013 - Erhvervstyrelsen 

Fingerplanen fastsætter blandt andet, at rækkefølgebestemmelser for byudvikling af regional karakter i det ydre storbyområde skal fastlægges efter forudgående forhandling mellem Staten og kommunen, mens kommunen i dette område har frie hænder til at styre rækkefølgen for byudvikling af lokal karakter. Fingerplanen fastlægger i det øvrige hovedstadsområde blandt andet, at kommunens rækkefølgebestemmelser skal sikre, at byudviklingen alene har lokal karakter.

Grundlaget for rækkefølgeplanen ændrer sig løbende, hvilket ikke gør det meningsfuldt at fastsætte præcise rækkefølgebestemmelser for byggeri, som ligger nogle år fremme i tiden. Rækkefølgeplanen sætter derfor ikke præcise årstal på den boligudbygning, som skal ske i perioden 2023-2029. Den nærmere tidsmæssige prioritering vil blive foretaget i senere kommuneplanlægning, ved kommuneplantillæg, efterhånden som der er behov og grundlag for det. Frigivelse kan i senere kommuneplanlægning eventuelt blive udskudt til efter 2029.

Rækkefølgeplanen kan ændres ved kommuneplantillæg for eksempel som følge af byomdannelse og byfortætning, konjunkturændringer eller hensyn til kommunens økonomi (for eksempel afledte investeringsbehov til skole- og institutionskapacitet).