Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Byudvikling : Byudviklingsområder

Byudviklingsområder

Bestemmelser

 1. Byvækst skal ske i byzone i direkte tilknytning til eksisterende byområder og skal ske indefra og ud.

 2. Rækkefølgeplanen fastsætter frigivelsestidspunkt for en række kommuneplanrammer. Når der er fastsat et frigivelsestidspunkt kan der først vedtages en lokalplan, som overfører området til byzone, på det angivne frigivelsestidspunkt.

 3. Områder som frigives i anden halvdel af kommuneplanperioden, dvs. 2023-2029:

  • BB 2.1 Blandet byområde Vinge Nord
  • BB 2.2 Blandet byområde Vinge Syd
  • BB 2.4 Vinge By 
  • BB 2.7 Vinge By
  • BB 2.8 Vinge By
  • E 2.5 Erhvervsområde Vinge Sydvest
  • B 3.28 Ved Lystrupvej
  • B 3.29 Ved Kroghøj
  • B 3.30 Ved Højagergård Vest
  • B 3.32 Syd for Ny Øvej
  • B 3.35 Ved Højagergård Øst
  • B 4.19 Skuldelevvej Sydøst
  • B 4.21 Højstedgård
  • B 4.22 Selsøvej Sydøst
  • B 4.26 Skuldelev Syd
  • B 6.14 ved Duemosevej

 4. Fremtidig byzone i byfingeren, som først kan frigives efter kommuneplanperioden, dvs. efter 2029:

  • BB 2.9 Vinge syd
  • E 2.2 Erhvervsområde Vinge

 5. Perspektivarealer er arealer som ikke indgår i gældende kommuneplanlægning, men som kan optages i senere kommuneplanlægning.

 6. Rækkefølgebestemmelser for områder som frigives i anden halvdel af kommuneplanperioden dvs. 2023-2029 vil blive revurderet ved  senere kommuneplanlægning.

 7. Landzoneområder, som er beliggende i byområdet, som har en ramme for lokalplanlægningen, og som ikke er omfattet af rækkefølgebestemmelserne ovenfor, frigives med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 – 2029.