Områdetyper

Frederikssund Kommune er opdelt i 6 hovedområder i forhold til rammerne for lokalplanlægningen:

  1. Frederikssund by
  2. Vinge
  3. Slangerup og den østlige del af kommunen
  4. Skibby og den sydøstlige del af Horns Herred
  5. Den sydvestlige del af Horns Herred
  6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Disse hovedområder er igen opdelt i en række enkelte rammeområder. Rammeområderne er afgrænset ud fra en vurdering af det enkelte områdes hovedanvendelse. Bestemmelserne for det enkelte områdes anvendelse er opdelt i følgende rammeområder:

B: Boligområder
BB: 
Blandet byområde
C: 
Centerområder (bymidte) – underinddeles i områder til:
1)
centerområde med butiksformål,
2)
blandet bolig og erhverv,
3)
boligområder
D: 
Offentlige områder og offentlig service
E: 
Erhvervsområder
F: 
Fritidsområder
H.
Håndværksområde (blandet bolig og erhverv)
K: 
Kolonihaveområder
LB: 
Landsbyer
LBB:
Landsby blandet bolig og erhverv
LD: Offentligt område i landzone
LE: Erhverv i landzone
LF: Fritidsområde i landzone
LH: 
Håndværksområde i landzone
LK: 
Kolonihaveområder i landzone
LT: Tekniske anlæg i landzone
S: 
Sommerhusområder
T: 
Tekniske anlæg

Område B 1.2 er for eksempel betegnelsen for Delområde 1, Frederikssund by, boligområde 2.

Frederikssund Kommune finder ikke, at der er et planlægningsmæssigt behov for at fastlåse offentlig service i offentlig drift. I de fleste tilfælde rummer de specifikke rammer for områder, der ovenfor er kategoriseret som ”D. Offentlige områder og offentlig service” derfor også mulighed for at drive traditionelt offentlige serviceopgaver i privat regi.