Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Rammer : Forklarende noter : Boligbebyggelse

Boligbebyggelse

Åben-lav bebyggelse (parcelhus): Fritliggende enfamiliehuse eller fritliggende tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel.
Typiske karakteristika: Bygningshøjde: Normalt under 8,5 m • Etager: Op til 2 etager (evt. med udnyttet tagetage) • Grundstørrelse: 700-900 m² • Bebyggelsesprocent: 30.

Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)
Et fritliggende enfamiliehus deler ingen vægge med et andet fritliggende enfamiliehus, men kan godt være bygget sammen med andre småbygninger på grunden, for eksempel garage, udestue eller udhus. Huset kan godt være bygget sammen med en bygning til erhverv eller opdelt i beboelse og erhverv.

Fritliggende tofamiliehus (parcelhus)
2 selvstændige boliger med vandret skel imellem.

Fritliggende enfamiliehus  Fritliggende tofamiliehus

 

Tæt-lav boligbebyggelse: Helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel. 
Typiske karakteristika: Bygningshøjde: Normalt under 8,5 m • Etager: Op til 3 etager • Grundstørrelse: 700-900 m² • Bebyggelsesprocent: 40.

Dobbelthus
2 enfamiliehuse med lodret skel imellem.

Rækkehus
2 eller flere enfamiliehuse med lodret skel imellem.

Kædehus
Når flere enfamiliehuse er bygget sammen forskudt for hinanden, så at de i skellet kun delvist har fælles mur.

Klyngehus/gruppehus
Når flere enfamiliehuse er bygget sammen i en klump, så at det enkelte hus deler ydervæg med mere end ét andet hus.

Dobbelthus/rækkehuse Kædehus Klyngehus/Gruppehus

 

Etagebolig: Sammenbyggede boligenheder i 2 eller flere etager med vandret lejlighedsskel. 
Typiske karakteristika: Bebyggelsesprocent: over 60.

Etagehus
Et hus i 2 eller flere etager med vandret (og evt. lodret) lejlighedsskel.

Etagehus Etagehus