E 4.2 - Skibby Nord

Bestemmelser

Plannavn
Skibby Nord

Plandistrikt
4. Skibby og den sydøstlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. bebygget grundareal i m2
50%

Maksimal bygningshøjde
10 m

Rammeområdets anvendelse
Erhverv såsom industri-, værksteds-, håndværks-, en gros-, lager-, servicevirksomhed samt administration. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m2. Butikker til særligt pladskrævende udvalgsvarer

Bemærkninger
Såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, kan byrådet tillade en større bygningshøjde af enkelte bygninger eller bygningsdele. Der må ikke etableres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse.

Status
Vedtaget