Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

C 4.4 - Lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby

Bestemmelser

Plannavn
Lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby

Plandistrikt
4. Skibby og den sydøstlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Mindre butiksområder

Anvendelse konkret
Større butiksareal (samlet over 1000 m²)

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser

Lokalcenterområde.


Rammeområdets anvendelse

Detailhandel.


Lokalplan i området

Området er omfattet af lokalplan 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord.


Status

Forslag