Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Om planen : Planlægning siden sidst

Planlægning siden sidst

Neden for ses listen over kommuneplantillæg og lokalplaner, der er vedtaget siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 001 - Gammel Kulhusvej

Kommuneplantillæg nr. 002 - Boliger nord for Dalvejen

kommuneplantillæg nr. 003 - Seniorlandsby ved Hannelundsvej i Jægerspris

Kommuneplantillæg nr. 004 - Snogekær

Kommuneplantillæg nr. 005 - Byomdannelsesområde ved Løgimose

Kommuneplantillæg nr. 007 - Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 008 - Solfangeranlæg ved Skuldelev

Kommuneplantillæg nr. 010 - Ændring af rækkefølgebestemmelser Vinge Centrum

Kommuneplantillæg nr. 011 - Pedersholm 8-10 i Frederikssund

Kommuneplantillæg nr. 012 - Vinge Bymidte

Kommuneplantillæg nr. 014 - Femhøj

Kommuneplantillæg nr. 015 - Bybjerggård

Kommuneplantillæg nr. 018 - Håndværksområde ved Skuldelev

Kommuneplantillæg nr. 019 - Jomsborgsvej

Kommuneplantillæg nr. 022 - Fritidsområde ved Jomsborgsvej

Kommuneplantillæg nr. 026 - Forlægning af Onsvedvej

Kommuneplantillæg nr. 028 - Idrætsby Frederikssund

Kommuneplantillæg nr. 030 - Boliger ved Byvej

Kommuneplantillæg nr. 032 - For boligområde ved Strandvangen i Frederikssund

Kommuneplantillæg nr. 034 - Ved Fabriksvangen og Raasigvangen

Kommuneplantillæg nr. 036 - Centerområde i Lille Blødekvarteret

Kommuneplantillæg nr. 038 - For boliger ved Strandvej 2

Kommuneplantillæg nr. 039 - Udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge

Kommuneplantillæg nr. 035 - Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev

Kommuneplantillæg nr. 40 - Udvidelse af det maksimale bruttoetageareal i et erhvervsområde i Slangerup

Lokalplaner

017 Frederikssund Bymidte - Vedtaget 17. december 2014

047 Byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund - Vedtaget 29. april 2015

051 Solfangeranlæg ved Skuldelev - Vedtaget 28. januar 2015

055 Parkeringsforhold i Frederikssund - Vedtaget 29. oktober 2014

060 Ridecenter i Over Dråby - Vedtaget 25. september 2013

062 Offentligt område og tankstation ved Skoven - Vedtaget 26. februar 2014

063 Seniorlandsby ved Hannelundsvej i Jægerspris - Vedtaget 29. oktober 2014

064 Parcelhusbebyggelse ved Snogekær i Jægerspris - Vedtaget 23. september 2014

065 Boligområde nord for Dalvejen i Vinge - Vedtaget 29. april 2015

066 Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby - Vedtaget 23. september 2014

069 Parcelhusbebyggelse på Ørnestens Vænge - Vedtaget 28. januar 2015

070 Biografcenter i Sillebrocentret - Vedtaget 26. november 2014

072 Boligbebyggelse Gyldenstens Vænge i Frederikssund - Vedtaget 29. april 2015

073 Bevarende lokalplan for Snostrup - Vedtaget 20. april 2016

074 Bybjerggård i Sundbylille - Vedtaget 2. september 2015

075 Pedersholmparken 8-10 i Frederikssund - Vedtaget 25. marts 2015

076 Vinge Centrum - Vedtaget 14. december 2016

077 Femhøj i Jægerspris - Vedtaget 24. juni 2015

079 Tørslev Renseanlæg - Vedtaget 2. september 2015

082 Vindmølle ved Dalby - Vedtaget 28. oktober 2015

083 Landkolonien Jomsborg - Vedtaget 16. december 2015

085 Ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole - Vedtaget 30. marts 2016

087 Sommerhusområde vest for Vellerup by - Vedtaget 23. november 2016

090 Forlægning af Onsvedvej - Vedtaget 4. maj 2016

092 Idrætsby Frederikssund - Vedtaget 25. januar 2017

095 Boliger ved Byvej - Vedtaget 29. marts 2017

099 Omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund - Vedtaget 29. marts 2017

101 Lokalplan for nyt boligområde Oppe Sundby gl. Skole

102 Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev

104 Erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup - Vedtaget 29. marts 2017

107 Boliger ved Fogedgårdsvej - Vedtaget 29. marts 2017

112 Udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge

114 Erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup

115 Mountaintop