Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Om planen : Detailhandelsanalyse : Udviklingsmuligheder : Slangerup Bymidte

Slangerup Bymidte

Situation
Slangerup har knap 7.000 indbyggere og er den næststørste by i Frederikssund Kommune målt på antal indbyggere. Slangerup ligger ca. 10 km øst for Frederikssund og har i dag ca. 22 butikker, som hovedsageligt er placeret i bymidten. Mere end halvdelen af butikkerne ligger på Kongensgade.

Mere end halvdelen af butikkerne i Slangerup er dagligvarebutikker, og byen har kun tre tøj- og skobutikker. De resterende knap 10 butikker med øvrige udvalgsvarer tæller bl.a. en optiker og en cykelhandler.

45 % af butikkerne i Slangerup er med i et kædesamarbejde. De største butikker i Slangerup er dagligvarebutikkerne SuperBrugsen, Fakta og Netto.

Der er ca. 5 færre butikker i Slangerup sammenlignet med 2011. Indbyggertallet i Slangerup udgør ca. 15 % af kommunens samlede indbyggertal, mens omsætningen i byens detailhandel kun udgør 9 % af kommunes samlede omsætning.

Slangerup har syv tomme lokaler, heraf ligger fem inden for den funktionelle bymidte, mens de to sidste ligger på kanten af bymidten ved hjørnet til M. P. Jensens Vej.

Fakta er flyttet fra Kongensgade 1 til Brobæksgade med en svagere sammenhæng med bymidtens øvrige butikker. Faktas tidligere lokaler står tomme. Danske Bank er fraflyttet sine lokaler på Kongensgade, der også står tomme. Matas i Kongensgade 17 lukker i foråret 2015 og erstattes efter sigende af en frisør. Skobutikken i Kongensgade 26 havde ophørsudsalg under besigtigelsen i februar 2015. Dermed svækkes udvalgsvarehandlen p.t. yderligere i bymidten.

Netto og SuperBrugsen ligger omkring en plads i starten af Københavnsvej, tæt på Kongensgade, men uden funktionel sammenhæng med byens øvrige detailhandel.

Slangerups bymidte prydes af den smukke og højt beliggende kirke, der er synlig direkte fra Kongensgade. Midt i Kongensgade ligger også Slangerup Kommunes gamle Rådhus, der i dag rummer byens bibliotek og Frederikssund Kommunes Tekniske Forvaltning. Dermed har mange mennesker deres daglige gang i bymidten. Med Slangerup Bio har byen endnu en attraktion i bymidten.

Trafikken igennem Kongensgade er betydelig, hvilket modvirker kundernes lyst til at forlænge opholdet i bymidten.

Pladsen i starten af Københavnsvej, hvor Netto og SuperBrugsen ligger, har et mere roligt tempo.

Samlet set har den gamle bymidte gode, centrale og kulturelle funktioner og bygningsmæssige kvaliteter, men bymidten er trafikalt belastet. Modsat er pladsen i starten af Københavnsvej en rar plads grundet fraværet af trafik, men uden øvrige kvaliteter, bortset fra de to store dagligvarebutikker.

Anbefalinger

  • Aktivering af tomme butikslokaler, se ovenfor.
  • Fortætning med boliger, der understøtter bylivet og efterspørgslen i detailhandlen.
  • Stillingtagen til trafikken igennem bymidten. Er det hensigtsmæssigt, at Kongensgade fungerer som gennemfartsvej? Skal der etableres trafikdæmpende foranstaltninger? Skal udbygning af detailhandlen fremover ske i tilknytning til Københavnsvej snarere end Kongensgade?
  • Kontakten mellem kirken og Kongensgade kan styrkes, og der kan eksempelvis etableres plæne helt ned til Kongensgade. Det vil kræve, at pavillonen i Hovedgaden fjernes.