Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Om planen : Detailhandelsanalyse : Udviklingsmuligheder : Skibby Bymidte

Skibby Bymidte

Situation
Skibby er den fjerdestørste by i Frederikssund Kommune med ca. 3.100 indbyggere. Byen ligger ca. 15 km sydvest for Frederikssund i den sydlige del af Hornsherred. Med ca. 20 butikker er Skibby den næststørste handelsby i Frederikssund Kommune.

Skibby har fastholdt antallet af butikker på niveauet fra 2011. Byens indbyggertal udgør ca. 7 % af kommunens indbyggertal, mens byens detailhandel udgør ca. 10 % af kommunens samlede omsætning af detailhandel. Detailhandlen i Skibby er således overordnet set stærk sammenlignet med kommunens øvrige hovedbyer, hvor omsætningsandelen er lavere end indbyggerandelen.

Byens butikker er særligt koncentreret i bymidten omkring Hovedgaden og det åbne butikscenter, Bymidten. I området findes 15 af byens butikker, bl.a. SuperBest, Netto og Matas. Ca. 75 % af butikkerne i Skibby indgår i et kædesamarbejde. Butikkerne ved Bymidten ligger omkring en stor parkeringsplads. I hver ende af parkeringspladsen ligger en dagligvarebutik, hhv. Superbest og Netto.

Resten af detailhandlen ligger langs Hovedgaden. Omkring rundkørslen for enden af Hovedgaden er der flere tomme lokaler, hvor der tidligere har været 3F og advokatkontor.

I samme rundkørsel ligger et nyåbnet "mikro-butikscenter", der rummer en møbelpolstrer, salg af restpartier (herunder el-artikler og maling), salg af varer fra lokale småproducenter, der lejer reolplads i butikken, månedligt skiftende kunstudstilling, indendørs legehjørne til børnene, gratis kaffe på kanden og i øvrigt hjemsted for et firma, der producerer skilte mv. "Mikro-butikscentret" er et innovativt bud på integration af detailhandel med andre aktiviteter, der tilsammen genererer kunder og økonomi nok til at være bæredygtigt og i øvrigt også udfylder en social funktion i byen.

Vest for rundkørslen ebber Hovedgadens butiksliv ud.

Skibby har en velfungerende detailhandel, der svarer godt til byens størrelse (ca. 3.100 indbyggere). Koncentrationen af butikkerne i Bymidten og Hovedgaden understøtter handelslivet. Kunderne ved, hvor man skal køre hen for at handle, og parkeres der på den store parkeringsplads i Bymidten, er der nem adgang til alle butikker.

Butikslivet understøttes af Skibby Bio, der ligger centralt i Hovedgaden.

Der er fem tomme butikslokaler i Skibby.

Anbefalinger

  • Fremtidig detailhandel anbefales lokaliseret i Bymidten eller på Hovedgaden mellem rundkørslen i syd og SuperBest i nord. Plangrundlaget justeres tilsvarende.
  • Aktivering af tomme butikslokaler og lokaler, der tidligere har huset liberalt erhverv:
  • De tomme lokaler i Bymidten og på Hovedgaden på strækningen mellem rundkørslen i syd og Superbest i nord kan søges aktiveret som butikker.
  • De tomme lokaler i rundkørslen kan søges aktiveret som butikslokaler eller til andre formål.
  • De tomme lokaler vest for rundkørslen kan søges aktiveret med andre funktioner end detailhandel og kan muligvis omdannes til boliger.

Den konkrete fremgangsmåde svare til metoden beskrevet under afsnittet med anbefalinger til udvikling af detailhandlen i Frederikssund.

  • Mulighederne for at opføre flere boliger i bymidten kan undersøges. Boliger i bymidten styrker både bylivet og efterspørgslen i detailhandlens butikker.

Efterspørgslen på boligtyper kan afsøges i samarbejde med lokale ejendomsmæglere og boligselskaber. Erfaringerne fra Boligbyggeriet Rosenvænget og Bymidten kan inddrages. Der kan tages kontakt til mulige investorer, herunder private developere elle almennyttige boligselskaber.