Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Om planen : Detailhandelsanalyse : Udviklingsmuligheder : Jægerspris Bymidte

Jægerspris Bymidte

Situation
Jægerspris er kommunes tredjestørste by med ca. 4.100 indbyggere og ligger ca. 6 km nordvest for Frederikssund i den nordlige del af Hornsherred.

Byen har kun otte butikker, hvoraf syv er dagligvarebutikker. Ud over dagligvarebutikkerne har byen en butik med brugskunst. Den største butikskoncentration findes i lokalcenteret langs Hovedgaden, hvor bl.a. Aldi og Fakta ligger. De største butikker i Jægerspris er SuperBrugsen og Netto på Møllehegnet, som er en del af bymidten. 75 % af byens butikker er omfattet af et kædesamarbejde.

Jægerspris har mistet ca. 5 butikker siden 2011. Byens indbyggertal udgør ca. 9 % af kommunens samlede indbyggertal, mens byens detailhandelsomsætning udgør 8 % af kommunens samlede omsætning fra detailhandel.

I den vestlige del af Hovedgaden ligger Jægerspris Slot, flere pæne iskiosker, en café og et kulturhus, og der er adgang til skoven direkte fra Hovedgaden. Stedet udstråler kvalitet og attraktivitet og leder tanken hen på sommerens turister.

Der er registreret 4 tomme butikslokaler i Jægerspris, heraf ét uden for lokalcenteret på Hovedgaden 92 (tidl. Nærkøb) samt tre lokaler, der tidligere har været Nordea-filial, bager og tøjbutik.

Anbefalinger

  • De tre tomme butikslokaler inden for lokalcenteret kan søges aktiveret for at understøtte indtrykket af en attraktiv by.
  • Faktas lange og passive facade langs Hovedgaden kan med fordel aktiveres visuelt. Det kan eksempelvis være historiske billeder af Jægerspris Slot eller billeder fra skoven, som der er direkte adgang til fra bymidten. Pointen er at styrke oplevelsen af Jægerspris som en attraktiv by.
  • Almindelig forskønnelse af facaderne, så Jægerspris overalt fremstår som en attraktiv by.
  • Styrket visuel sammenhæng igennem Hovedgaden, eksempelvis med blomsterkrukker som i Hamburg. Se også forslaget ovenfor under afsnittet med Frederikssund bymidte.
  • Mulighederne for nænsom boligudbygning kan undersøges, da flere borgere understøtter den lokale efterspørgsel.