Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Om planen : Detailhandelsanalyse : Udviklingsmuligheder

Udviklingsmuligheder

Hovedbyerne i Frederikssund Kommune, Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby, har alle muligheder og udfordringer for udvikling af detailhandlen. Generelt er det vigtigt, at der samarbejdes bredt blandt detailhandlens parter.

Redegørelsen for detailhandel i de fire bymidter er koncentreret om den nuværende situation, udviklingsmulighederne og forslag til konkrete handlinger.