Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Om planen : Detailhandelsanalyse : Butiksanalyse : Slangerup

Slangerup

Med knap 7.000 indbyggere er Slangerup den næststørste by i Frederikssund Kommune. Slangerup ligger ca. 10 km øst for Frederikssund. Slangerup er en gammel dansk købstad og har i dag ca. 20 butikker, som hovedsageligt er placeret i bymidten. Mere end halvdelen af butikkerne ligger på Kongensgade.

Omkring halvdelene af butikkerne i Slangerup er dagligvarebutikker, mens byen kun har tre tøj- og skobutikker. De resterende syv butikker med øvrige udvalgsvarer er bl.a. en optiker og en cykelhandler.

45 % af butikkerne i Slangerup er med i et kædesamarbejde. De største butikker i Slangerup er dagligvarebutikkerne Super Brugsen, Fakta og Netto.

Sammenlignet med detailhandelsanalysen fra 2011 er der i dag fem butikker færre i Slangerup by. Herudover er tre butikker, som tidligere lå i oplandet til Slangerup lukket eller flyttet. Indbyggertallet i Slangerup udgør ca. 15 % af kommunens samlede indbyggertal, mens omsætningen i byens detailhandel udgør 9 % af kommunes samlede omsætning.