Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Om planen : Detailhandelsanalyse : Butiksanalyse : Skibby

Skibby

Skibby er den fjerdestørste by i Frederikssund Kommune med ca. 3.100 indbyggere. Byen ligger ca. 15 km sydvest for Frederikssund i den sydlige del af Hornsherred. Byen har ca. 20 butikker, heraf otte dagligvarebutikker og fire tøj- og skobutikker. Byens butikker er særligt koncentreret i bymidten omkring Hovedgaden og Bymidten. Her findes 15 af byens butikker, bl.a. Super Best, Netto og Matas.

Ca. 15 af byens ca.20 butikker er med i et kædesamarbejde svarende til ca. 75 %.

Skibby har fastholdt sin andel af butikker sammenlignet med 2011, og det samlede antal butikker i byen er uændret i perioden 2011-2015. Byens indbyggertal udgør ca. 7 % af kommunens indbyggertal, mens byens detailhandel udgør ca. 10 % af kommunens samlede omsætning af detailhandel. Detailhandlen i Skibby er overordnet set stærk sammenlignet med kommunens øvrige hovedbyer, hvor omsætningsandelen er lavere end indbyggerandelen.