Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Om planen : Detailhandelsanalyse : Butiksanalyse : Omsætning

Omsætning

Detailhandlen i Frederikssund Kommune omsatte i 2014 for ca. 2,0 mia. kr. inkl. moms. Omsætningen er koncentreret i Frederikssund, hvor butikkerne omsatte for ca. 1,3 mia. kr. svarende til ca. 65 % af omsætningen i hele kommunen. Butikkerne i Frederikssund bymidte omsatte i 2014 for i størrelsesordenen 1 mia. kr. svarende til ca. 50% af kommunens samlede omsætning. Frederikssund står for hele 93 % udvalgsvareomsætningen i kommunen, hvilket understreger Frederikssunds betydning som regionalt handelscenter. Sillebroen står for ca. 40 % af udvalgsvareomsætningen i Frederikssund by og ca. 50 % af bymidtens udvalgsvareomsætning.

Butikkerne i Slangerup omsatte i 2014 for ca. 180 mio. kr. svarende til ca. 10 % af den samlede omsætning i Frederikssund Kommune. I Jægerspris er omsætningen opgjort til ca. 170 mio. kr., og i Skibby var omsætningen i 2014 ca. 200 mio. kr. Dagligvarehandlen i Slangerup, Jægerspris og Skibby udgør ca. 90 % af omsætningen i byernes butikker.

Den samlede omsætning i de øvrige byer i kommunen er opgjort til i størrelsesordenen 140 mio. kr. Der er stort set ingen udvalgsvareomsætning uden for de fire største byer i Frederikssund Kommune.

OMSÆTNING 2014

Tomme butikker

Der er registreret ca. 50 tomme butikslokaler i Frederikssund Kommunes fire bymidter fordelt med 34 i Frederikssund, 7 i Slangerup, 4 i Jægerspris og 5 i Skibby. Af de 34 tomme lokaler i Frederikssund er de 8 placeret i Sillebroen. 50 tomme butikslokaler i de fire bymidter svarer til, at mere end hvert femte butikslokale i bymidterne står tomt.

Tomme butikker giver et negativt indtryk, og det er derfor vigtigt at få udlejet solgt butikslokalerne hurtigst muligt. Nogle lokaler kan være af en sådan karakter, at det kan være svært at få butikker i dem igen. Det kan overvejes, om nogle af lokalerne kan benyttes til andre formål end butikker.