Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Om planen : Detailhandelsanalyse : Butiksanalyse : Frederikssund som hovedcenter

Frederikssund som hovedcenter

Detailhandlen i Frederikssund Kommune er koncentreret i Frederikssund by. Bymidten, Askelundscenteret og Pedersholmparken udgør midtpunktet for detailhandlen, idet næsten 60 % af alle butikkerne i kommunen er placeret her. Bortset fra Skibby og Slangerup, der hver rummer ca. 10 udvalgsvarebutikker, er detailhandlen i de øvrige byområder hovedsageligt koncentreret om dagligvarehandlen og forsyner et mere lokalt opland.

I perioden 2010-2015 er der sket store forskydninger i butiksplaceringerne i Frederikssund. Det skyldes først og fremmest åbningen af indkøbscenteret, Sillebroen, der er Nordsjællands største shoppingcenter. Sillebroen åbnede i 2010, og siden den sidste detailhandelsanalyse fra 2011 er ca. 50 butikker enten flyttet eller lukket.

Detailhandlen i Frederikssund bymidte er koncentreret omkring gaderne Jernbanegade, Havnegade, Kalvøvej og Østergade samt i Sillebroen på Nygade. Frederikssund bymidte har ca. 100 butikker.

Jernbanegade og Østergade er byens centrale handelsgader og har den største koncentration af butikker foruden Sillebroen. I de to gader ligger ca. 40 butikker med et bredt udvalg inden for alle hovedbrancher. Kernestykket af Jernbanegade er ca. 350 meter langt og strækker sig fra Østergade i nord til Nygade i syd. Af de 40 butikker i Jernbanegade og Østergade er 17 med i et kædesamarbejde svarende til ca. 43 % af butikkerne.

Jernbanegade og Østergade har siden 2011 oplevet hård konkurrence fra bl.a. Sillebroen, som ligger placeret tæt op ad gågaden og stationen. I Østergade er næsten halvdelen af butikkerne lukket eller flyttet sammenlignet med 2011.

Antal butikker fordelt på hovedbranche inden for de største byer.

Byerne i analysen omfatter:

Handelsgader og parkeringsområder

Dagligvareudbuddet i den centrale del af Frederikssund udgøres af en kraftig koncentration af dagligvarebutikker i den sydlige del af bymidten ved Sillebroen. Først og fremmest ligger Kvickly i Sillebroen og Føtex på Kalvøvej 300 m. fra hinanden. Foruden de to store varehuse ligger discountbutikkerne Netto, Lidl og Aldi umiddelbart uden for Sillebroen i Nygade, mens Fakta ligesom Kvickly ligger inde i centeret. Inden for en radius af ca. 200 m ligger således mere end 11.500 m² dagligvarehandel fordelt på 6 butikker.

Der er ca. 40 tøj- og skobutikker i Frederikssund bymidte. Bymidten mangler flere af de kendte Bestseller-brands som Only, Jack & Jones, Selected, Vila og Outfitters Nation, men også andre kendte butikker som Samsøe & Samsøe, Deres og Message er fraværende i bymidten. Ud af de ca. 40 tøj- og skobutikker er lidt over 60 % med i kædesamarbejde. Det indikerer, at der er gode muligheder for selvstændige modebutikker i Frederikssund, men at der samtidig er plads til flere, nye kædebutikker. Ca. 60 % af bymidtens tøj- og skobutikker er placeret i Sillebroen.

ANTAL BUTIKKER 2015

Areal af butikker i de største byer fordelt på hovedbrancher.

Sillebroen ligger centralt i bymidten midt imellem indgangen til gågaden i Jernbanegade og Frederikssund Station med S-togsforbindelse til bl.a. København. Sillebroen blev åbnet i marts 2010 og har plads til i alt 75 butikker. I øjeblikket er ca. 10 % af butikslokalerne imidlertid tomme, og ca. 45 af butikslokalerne benyttes til detailhandel. De øvrige lokaler benyttes primært til caféer og restaurationer.

Lidt over halvdelen af butikkerne i Sillebroen er tøj- og skobutikker, mens ca. 25 % udgøres af øvrige udvalgsvarebutikker som f.eks. BR Legetøj, Fona og Bog & Idé. Sillebroen er kendetegnet ved mange mindre butikker på ca. 150-300 m² med undtagelse af Kvickly, Fakta og H&M. Over 80 % af butikkerne i Sillebroen har en kædetilknytning, hvilket er højere end butikkerne i den øvrige del af bymidten. Butikkerne i Sillebroen omsatte i 2014 for i alt ca. 450 mio. kr., hvilket udgør ca. 45 % af bymidtens samlede omsætning.

Foruden bymidtens detailhandel er der udlagt to centerområder i Frederikssund, hhv. Askelundscenteret og Pedersholmparken. Begge områder er udlagt til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Pedersholmparken udgøres i dag af ca. 10 bilforhandlere, mens Askelundscenteret består af en række større øvrige udvalgsvarebutikker, herunder bl.a. Jem & Fix, Silvan, Stark, Jysk, T. Hansen og Skousen. Butikkerne i Askelundscenteret omsatte i 2014 for i størrelsesordenen 200 mio. kr.