Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Om planen : Detailhandelsanalyse : Butiksanalyse : De mindre byer

De mindre byer

Detailhandlen i de øvrige byer i Frederikssund Kommune er begrænset til dagligvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varer. De mindre byer omfatter bl.a. Græse Bakkeby, Kulhuse og Skuldelev.

Områderne uden for de fire centrale byer i kommunen har tilsammen ca. 20 butikker. 12 af disse er beliggende i tidligere Jægerspris Kommune, hvor der ses en større spredning af butikker uden for Jægerspris by sammenlignet med den øvrige del af kommunen, hvor butikkerne er koncentreret omkring centerbyerne.

Antallet af butikker uden for de fire store byer er stort set halveret sammenlignet med opgørelsen fra 2011.