Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Om planen : Detailhandelsanalyse : Butiksanalyse

Butiksanalyse

Kortlægningen giver et overblik over antallet af butikker, hvordan dækningen med butikstyper er i byerne, hvor meget areal butikkerne har, og hvor stærkt handelslivet står i byerne.

Kortlægning af butikker
Udgangspunktet for detailhandelsanalysen er en kortlægning af alle butikker i Frederikssund Kommune. Butikkerne er kortlagt med afsæt i butiksliste fra Frederikssund Kommunes detailhandelsanalyse fra 2011, som er kvalitetssikret af COWI samt via internetopslag. Butikslisten har dannet udgangspunkt for en fysisk besigtigelse og samtale med de butiksdrivende, hvor kortlægningen er blevet yderligere kvalificeret.

Detailhandlen i Frederikssund Kommune er kendetegnet ved få byområder fordelt på hovedbyerne Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby i en kommune, som er den geografisk tredjestørste i Region Hovedstaden. Detailhandlen er i stort omfang koncentreret omkring Frederikssund, hvor ca. 66 % af alle butikker er placeret. De resterende butikker er fordelt med ca. 24 % i de tre øvrige centerbyer og de sidste 10 % i de øvrige dele af kommunen.

Der er i alt 208 butikker i Frederikssund Kommune fordelt på ca. 35 % dagligvarebutikker, ca. 20 % på beklædningsbutikker, ca. 30 % på øvrige udvalgsvarer og ca. 15 % butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer. Fordelingen svarer i store træk til andre tilsvarende kommuner. Fordelingen svarer stort set til analysen fra 2011 med en lille forskydning i retning af færre beklædningsbutikker og flere butikker med øvrige udvalgsvarer. Det samlede antal butikker er faldet med ca. 20 % fra ca. 260 butikker i 2011.