Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Om planen : Detailhandelsanalyse

Detailhandelsanalyse

Frederikssund Kommune har fået foretaget en detailhandelsanalyse. Formålet med undersøgelsen er at give et beslutningsgrundlag i forbindelse med udviklingen af detailhandlen, herunder mulige arealudlæg til ny detailhandel.

Undersøgelsen er gennemført perioden januar-april 2015. Undersøgelsen har omfattet besigtigelse af butikkerne i kommunen, kortlægning af omsætningstal, areal, branche mv. samt besigtigelser af bymidterne med henblik på at vurdere handelsbyernes status og udviklingsmulighederne.

Detailhandlen i Frederikssund Kommune er tidligere analyseret i 2011 med omsætnings- og forbrugsdata fra 2010. De to undersøgelser er foretaget efter samme metode, og resultaterne er derfor sammenlignelige. Internethandlen er trukket ud af forbrugstallene for 2014, og forbruget og dækningsgraderne afspejler derfor forholdene mellem omsætning og forbrug i de fysiske butikker. Hvis ikke internethandlen var fratrukket forbruget ville dækningsgraderne være lidt lavere. Internethandlen var ikke trukket ud af forbruget i den forrige detailhandelsanalyse. I 2010 udgjorde internethandlen stadig ikke så høj en andel af detailhandlen. Siden 2010 er internethandlen med detailhandel stort set fordoblet.

Rapporten består af følgende dele:

  • En sammenfatning af analysens resultater.
  • Udviklingsmuligheder og anbefalinger for de fire byer.
  • Butiksanalyse
  • Rammebetingelser og regionale forhold
  • Forbrugsudvikling og arealbehov
  • Bilag: Ordforklaring og Branchefortegnelse