Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Kommuneplan : Indkaldelse af idéer og forslag

Om indkaldelse af idéer og forslag

Ved større ændringer af Kommuneplanen, der f.eks. sker ved kommuneplantillæg, skal offentligheden forinden inddrages i planarbejdet. Den forudgående offentlighed skal sikre, at borgerne på et tidligt tidspunkt i planlægningsarbejdet får mulighed for at debattere planlægningsmulighederne, fremsætte forslag og derved give deres synspunkter til kende, før der udarbejdes et planforslag, dvs. før kommunen har lagt sig fast på en bestemt løsning. Reglerne om forudgående offentlighed medfører ikke indskrænkninger i borgernes muligheder for at udtale sig senere, når et egentligt planforslag er udarbejdet.

I fanen til venstre under "Indkaldelse af idéer og forslag" vil aktuelle indkaldelser være synlige. Hvis der ikke ligger noget under denne mappe er der i øjeblikket ingen indkaldelser.