GODE FORBINDELSER


Frederikssund Kommune er præget af gode forbindelser. 
Natur, arbejdspladser, uddannelser, kultur og hovedstaden er lige ved hånden,
og aktive mennesker indgår forbindelser, der skaber liv og nærvær. 
Kommunen bakker op om frivillige og virksomheder, der skaber vækst og sætter ny i gang.

Vi satser på nærværDEN NATURLIGE FORBINDELSE


Vi vil gøre vores tre kyster og øvrige rige natur mere tilgængelig.
Det tiltrækker indbyggere og turister og skaber job i lokalområderne.
Ny bro, motorvej og smartcity Vinge forbinder os tæt til hovedstaden.
Det skal give hele kommunen et løft, som vi forstår at markedsføre.

Vi satser på synlighedDEN LÆRERIGE FORBINDELSE


Alle skal have en uddannelse. Det er den direkte forbindelse til et trygt liv.
Vi vil højne det faglige niveau og trivslen i daginstitutioner og skoler.
Sammen med virksomhederne vil vi skabe et center for jobskabende faglige
uddannelser til unge og voksne.

Vi satser på videnDEN PERSONLIGE FORBINDELSE


Kommunen er borgernes, og deres liv og hverdag sætter dagsordenen for kommunen.
Vi udvikler kommunens service sammen med aktive borgere og fællesskaber.
Kommunen møder borgere og virksomheder med et smil
og går målrettet efter resultatet gennem dialog. 

Vi satser på borgere og virksomheder