Frederikssund er en del af Greater Copenhagen
Frederikssund er en del af hele Danmarks vækstmotor. Det forpligter. Det er her, der skabes flest nye arbejdspladser, og hvor velstanden er stor. I de kommende år intensiveres arbejdet for at skabe endnu mere vækst og udvikling i regionen til gavn for alle danskere – og for Danmark ude i verden.

Resultaterne skaber vi sammen – i et fællesskab af både offentlige og private aktører. Frederikssund lægger stor vægt på erhvervssamarbejdet i Greater Copenhagen og bidrager aktivt til det.

Greater Copenhagen arbejder med målsætningerne - Et stærkt nordeuropæisk vækstcenter, Et attraktivt sted at bo og drive virksomhed, Et endnu bedre sundhedsvæsen samt En fælles vækstindsats med fokus på både sund, grøn, kreativ og smart vækst.

I Frederikssund sætter vi lokale initiativer vi sætter i værk, der på en gang både spiller op til ambitionerne i Greater Copenhagen samarbejdet og til Byrådets egen lokale vision.

Frederikssund er blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i hovedstadsområdet. Vi tilbyder for eksempel i samarbejde med Egedal og Furesø Kommuner samt Region Hovedstaden og DTU, et udviklingsforløb for virksomheder med fokus på produkt- og forretningsudvikling under temaet Smart Innovation. Vi understøtter også lokalt et samarbejde om efter- og videreuddannelse på bachelor-, kandidat- og PhD-niveau. Og så er Frederikssund en af de få kommuner i hovedstadsområdet, som ikke opkræver dækningsafgift.