Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Hovedstruktur : Vision : GODE FORBINDELSER

Frederikssund er en del af Greater Copenhagen
Frederikssund er en del af hele Danmarks vækstmotor. Det forpligter. Det er her, der skabes flest nye arbejdspladser, og hvor velstanden er stor. I de kommende år intensiveres arbejdet for at skabe endnu mere vækst og udvikling i regionen til gavn for alle danskere – og for Danmark ude i verden.

Resultaterne skaber vi sammen – i et fællesskab af både offentlige og private aktører. Frederikssund lægger stor vægt på erhvervssamarbejdet i Greater Copenhagen og bidrager aktivt til det.

Greater Copenhagen arbejder med målsætningerne - Et stærkt nordeuropæisk vækstcenter, Et attraktivt sted at bo og drive virksomhed, Et endnu bedre sundhedsvæsen samt En fælles vækstindsats med fokus på både sund, grøn, kreativ og smart vækst.

I Frederikssund sætter vi lokale initiativer vi sætter i værk, der på en gang både spiller op til ambitionerne i Greater Copenhagen samarbejdet og til Byrådets egen lokale vision.

Frederikssund er blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i hovedstadsområdet. Vi tilbyder for eksempel i samarbejde med Egedal og Furesø Kommuner samt Region Hovedstaden og DTU, et udviklingsforløb for virksomheder med fokus på produkt- og forretningsudvikling under temaet Smart Innovation. Vi understøtter også lokalt et samarbejde om efter- og videreuddannelse på bachelor-, kandidat- og PhD-niveau. Og så er Frederikssund en af de få kommuner i hovedstadsområdet, som ikke opkræver dækningsafgift.