Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Hovedstruktur : Vision : DEN PERSONLIGE FORBINDELSE : Vision

Dynamisk erhvervskommune
Der er en direkte sammenhæng mellem erhvervsvenlighed og udvikling i værditilvæksten pr. beskæftiget person. Derfor fokuserer vi mange kræfter på vores gode samarbejde med erhvervslivet.

Koordineret og kvalificeret erhvervsservice
Vi skaber det bedste udgangspunkt for vækst og gør vores virksomheder til kommunens ambassadører. Hos os har virksomheder en nem og hurtig indgang til erhvervsservice. Vi har altid fokus på, at arbejdet sker hurtigt og smidigt. Vi møder borgere og virksomheder med et smil og går målrettet efter resultatet gennem dialog!

Vi holder årligt vækst- og erhvervskonferencer for vores virksomheder, hvor der altid er fuldt hus. Og vi har et højt kommunalt investeringsniveau, og en stigende grad af udlicitering. Hele 84,1% af de tekniske opgaver er udliciteret.

Og det lønner sig! I den seneste undersøgelse af danske kommuners erhvervsvenlighed, fra Dansk Byggeri, ligger Frederikssund Kommune med en 10. plads højest blandt de sjællandske kommuner. Også Ejendomsejerforeningen har opdaget udviklingen, og rangerer Frederikssund højest i hovedstadsområdet og nr. 6 på landsplan.

Nye initiativer skaber vækst
Det går godt i Frederikssund! Det spirende opsving er ved at få fat, og mange virksomheder oplever ordretilgang. Eksisterende virksomheder udvider, og nye virksomheder vælger at etablere sig i vores kommune.

Vi understøtter derfor også virksomhedernes rekruttering og opkvalificering af arbejdsstyrke samt deres forebyggelse af langtidssygefravær. Frederikssund indgår bl.a. i Nordsjællands Rekrutteringsservice sammen med 8 andre kommuner, der medvirker til, at virksomheder i Hovedstadsområdet har kvalificeret arbejdskraft.

I den kommende tid sætter vi fokus på, at kommunens 4 bycentre og detailhandlen løbende tilpasser sig forbrugernes behov. Vi igangsætter en række initiativer, der understøtter detailhandlen og skaber mere liv i vores fire bycentre.

Vi sætter desuden yderligere turbo på udviklingen i smartcity Vinge – et af Danmarks største byudviklingsområder, hvor bl.a. verdens bedste aktører indenfor bæredygtighed og it-teknologi skal teste, demonstrere og udstille de nyeste tekniske løsninger, ligesom der skabes en struktur og implementering omkring opsamling, formidling og værdiskabelse af big- data.

Brugertilfredshed i top
Vi hviler ikke på laurbærrene i Frederikssund. Vi kan hele tiden blive bedre. Vi kigger løbende på, hvordan vi kan optimere processerne for at gøre brugertilfredsheden hos virksomhederne endnu bedre. Vi vil fortsat have et stort politisk fokus på at styrke erhvervslivets rammevilkår og den kommunale service.

Sundt og aktivt liv
Kommunen er borgernes, og deres liv og hverdag sætter dagsordenen for kommunen. I Frederikssund udvikler vi kommunens service sammen med aktive borgere og fællesskaber. Fællesskaber er en vigtig del af vores demokrati.

Vi satser på mennesker og muligheder
Vi skaber gode og sunde forbindelser, og vi indgår i et aktivt samspil med borgere, foreninger, private aktører og andre samarbejdspartnere 

Hos os får borgerne mulighed for selv at tage ansvar for egen sundhed. Vi skaber rammerne. Det gør vi ved at understøtte og udvikle vores byområder, lokalsamfund og naturens rammer for et aktivt liv.

Vi er til stadighed optagede af, hvordan vi skaber rammerne for det gode liv. Et liv, der er sundt og aktivt for alle vores borgere – både de stærke og de svage! Det sunde og aktive liv skal også i højere grad gøre vores ældre selvhjulpne. 

Sundhed i hverdagen
Vi tænker i bevægelse både i det organiserede foreningsliv og i de mere løse, selvorganiserende sammenhænge. Det stiller løbende krav om, at vi prioriterer vores indsatser og at de udformes på nye måder. Det gør vi bl.a. ved at tænke sundhed ind i hverdagen.

Et af de helt store initiativer vi i de kommende år sætter i værk, er opførelsen af en helt ny idrætsby i Frederikssund. Det suppleres med centerdannelse i Skibby og Jægerspris. Idrætsbyen skal bl.a. indeholde en svømmehal, nye boldbaner og andre udearealer. Den udvides på sigt med indendørs haller og andre aktiviteter. Vi har desuden skabt tre nye fitnessmiljøer i Sillebro Ådal – kommunens rekreative bypark og en helt ny skaterbane for vores unge.

Også på havnen i Frederikssund udvides liften af aktiviteter. Der etableres et centralt beliggende havnebad til glæde for de mange turister og borgere i vores område for at skabe endnu mere stemning og liv i havnen.

Som et nyt tiltag sætter vi også fokus på talentudvikling og på hvordan vi får skabt gode rammer for de talenter, vi har.

Et andet eksempel på nye løsninger er vores samarbejde med Region Hovedstaden, Nordsjællands Hospital og andre kommuner om at etablere et fælles sundhedshus på Frederikssund Hospital. Vores borgere kan desuden deltage i forskellige sundhedsfremmende initiativer.

Aktive borgere og fællesskaber
Vi har i Frederikssund mange borgere, der bidrager aktivt til at øge livsglæden hos andre og at gøre vores kommune endnu stærkere ved at skabe sammenhold, tryghed og større sammenhængskraft.

Det vil vi rigtig gerne have endnu mere af. Derfor sætter vi fremover endnu mere fokus på frivillighed. Frivilligt arbejde er både en stor personlig gevinst for den frivillige og for kommunens borgere.