Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Hovedstruktur : Vision : DEN PERSONLIGE FORBINDELSE

Kommunen er borgernes, og deres liv og hverdag sætter dagsordenen for kommunen.
Vi udvikler kommunens service sammen med aktive borgere og fællesskaber.
Kommunen møder borgere og virksomheder med et smil
og går målrettet efter resultatet gennem dialog.

Vi satser på borgere og virksomheder