Vi vil gøre vores tre kyster og øvrige rige natur mere tilgængelig.
Det tiltrækker indbyggere og turister og skaber job i lokalområderne.
Ny bro, motorvej og smartcity Vinge forbinder os tæt til hovedstaden.
Det skal give hele kommunen et løft, som vi forstår at markedsføre.

Vi satser på synlighed