Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Hovedstruktur : Vision : DEN NATURLIGE FORBINDELSE

Vi vil gøre vores tre kyster og øvrige rige natur mere tilgængelig.
Det tiltrækker indbyggere og turister og skaber job i lokalområderne.
Ny bro, motorvej og smartcity Vinge forbinder os tæt til hovedstaden.
Det skal give hele kommunen et løft, som vi forstår at markedsføre.

Vi satser på synlighed