Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Hovedstruktur : Vision : DEN LÆRERIGE FORBINDELSE : Mål

Det er Byrådets mål for uddannelse at:

 • Frederikssund Kommune kan tilbyde et dynamisk uddannelsesmiljø for unge uddannelsessøgende og den eksisterende arbejdsstyrke.
 • Opsamling af big-data i forbindelse med udviklingen af Vinge skaber en platform for nye uddannelsestilbud i kommunen.
 • Frederikssund Kommune skaber rammer, der sikrer, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse og derefter får en erhvervskompetencegivende uddannelse.
 • Kommunen og regionens uddannelsestilbud er synligt – også for tilflyttere.
 • Der skal sikres god tilgængelighed fra alle områder i kommunen til såvel lokale som regionale uddannelsesinstitutioner.
 • Sammen med virksomhederne vil vi skabe et center for jobskabende faglige uddannelser til unge og voksne.
 • Unge ledige skal have en kompetencegivende uddannelse og der samarbejdes tæt med alle aktører på området.

 

Det er Byrådets mål for trivsel at:

 • Der over tid skal ske en positiv udvikling i resultaterne af børnenes trivsel i børnehaven, og resultaterne skal som minimum ligge på linje med landsgennemsnittet.

Inklusion i almenskolen:

 • 96% af alle folkeskoleelever 0.-9. klasse, der har bopæl i Frederikssund Kommune, skal gå i en almenskole i 2015.

Krop og bevægelse:

 • Der er over tid skal ske en positiv udvikling i forhold til andelen af overvægtige og undervægtige blandt skoleelever.

Forældresamarbejdet for 0-6 årige:

 • Resultaterne af forældrenes svar på spørgsmål om forældresamarbejdet skal forbedres over tid.

Skole-hjem samarbejdet:

 • Resultaterne af forældrenes svar på spørgsmål om forældresamarbejdet skal forbedres over tid.

 

Det er Byrådets mål for læring at:

Kommunen som minimum skal ligge på normalfordelingen:

 • Behov for generel sprogindsats 85%.
 • Behov for fokuseret sprog indsats 10%.
 • Behov for særlig sprogindsats 5%.

Dansk og læsning:

 • Mindst 80% af alle skoleelever skal være gode til dansk/læsning.
 • Andelen af de allerdygtigte elever i dansk skal stige år for år.
 • Andelen af elever med dårlige resultater i dansk skal reduceres år for år.
 • Alle skoler skal have nået 80%-målet for dansk/læsning i 2016.

Matematik:

 • Mindst 80% af alle skoleelever skal være gode til matematik.
 • Andelen af de allerdygtigste elever i matematik skal stige år for år.
 • Andelen af elever med dårlige resultater i matematik skal reduceres år for år.
 • Alle skoler skal have nået 80%-målet for matematik i 2018.