Alle skal have en uddannelse. Det er den direkte forbindelse til et trygt liv.
Vi vil højne det faglige niveau og trivslen i daginstitutioner og skoler.
Sammen med virksomhederne vil vi skabe et center for jobskabende faglige
uddannelser til unge og voksne.

Vi satser på viden