Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Hovedstruktur : Politikker og strategier

Politikker og strategier

Frederikssund Kommune har vedtaget en række politikker og strategier for en række områder.

Nedenstående links fører dig væk fra Kommuneplan 2017 og over til Frederikssund.dk med en oversigt over politikker og strategier.

Se Politikker for Frederikssund Kommune

Se Strategier for Frederikssund Kommune