Planstrategi 2015

En strategi for den kommunale udvikling
Strategien beskriver de overordnede visioner, temaer og mål for kommunens udvikling, herunder for byernes udvikling, det åbne land, infrastrukturen og samspillet mellem forskellige områder.

Plan- og Agenda 21 strategi 2015 danner grundlaget og sætter rammerne for kommuneplan 2017.

Nedenstående link fører dig væk fra Kommuneplan 2017 og over til Plan- og Agenda 21 strategi 2015.

Plan- og Agenda 21 strategi 2015