Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Hovedstruktur : Planstrategi 2015

Planstrategi 2015

En strategi for den kommunale udvikling
Strategien beskriver de overordnede visioner, temaer og mål for kommunens udvikling, herunder for byernes udvikling, det åbne land, infrastrukturen og samspillet mellem forskellige områder.

Plan- og Agenda 21 strategi 2015 danner grundlaget og sætter rammerne for kommuneplan 2017.

Nedenstående link fører dig væk fra Kommuneplan 2017 og over til Plan- og Agenda 21 strategi 2015.

Plan- og Agenda 21 strategi 2015