Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Baggrund : Detailhandelsanalyse : Udviklingsmuligheder

Udviklingsmuligheder og anbefalinger

Hovedbyerne i Frederikssund Kommune, Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby, har alle muligheder og udfordringer for udvikling af detailhandlen. Generelt er det vigtigt, at der samarbejdes bredt blandt detailhandlens parter.

I det følgende redegøres for detailhandlen i de fire bymidter. Afsnittene er koncentreret om den nuværende situation, udviklingsmulighederne og forslag til konkrete handlinger.